Real Estate - News

Aktualności - Nieruchomości Zagraniczne

  • Kryzys finansowy 2008 i kryzys zadłużenia 2011 ponownie umocniły w oczach prywatnych inwestorów tradycyjne znaczenie Szwajcarii jako bezpiecznej przystani dla stabilnej i długoletniej lokaty kapitału. W rozważaniach inwestycyjnych wysoko ceniona jest polityczna i gospodarcza stabilność kraju i regionu. Podczas gdy globalne rynki nieruchomości wpadały w coraz większe problemy, szwajcarski rynek rozwijał się pozytywnie, a ceny nieruchomości kontynualnie wzrastały, przy czym ceny mieszkań własnościowych w kategoriach o podwyższonym standardzie i luksus klasie wzrastały ponadprzeciętnie. W dekadzie 2000 do 2010 ceny apartamentów do wynajmu wzrosły o 35,8 % , a własnościowych nawet o 53,6 %, na uwagę zasługuje również fakt , iż w żadnym roku nie zanotowano spadków cen. W absolutnych TOP lokalizacjach , czy też metropoliach jak np. Genewa, trzeba obecnie za 1 m2 zapłacić prawie 35.000 CHF, a renomowanych kurortach wczasowych jak St. Moritz ok. 30.000 CHF. Motorem takiego rozwoju jest ciągły, silny napływ zamożnych, zagranicznych nabywców , jak i wzrost zasobów majątkowych w całej Szwajcarii. Aktualne prognozy zakładają, że do 2020 roku liczba milionerów wzrośnie o ponad 50 % do 872.000. Wpływa to niewątpliwie na pozytywną koniunkturę w sektorze nieruchomości luksusowych w centrach miast jak i w Alpach szwajcarskich. Obecnie, pomimo utrzymującej się tendencji wzrostu cen , jest dla inwestorów zagranicznych dobra okazja na zakup nieruchomości w Szwajcarii. Tylko dzięki ustalonej przez Szwajcarski Bank Narodowy na 1,20 relacji kursu CHF w stosunku do EUR , cena nieruchomości obniża się w porównaniu do lata 2011 o 15%.

    Data: 22.07.2012
    Autor: EURA nexus
Bookmark and Share